Skip to main content
Thứ 6, 25/04/2014
Xuất khẩu lao động Belarus (Đông Âu)
Xuất khẩu lao động Nhật Bản
Xuất khẩu lao động Malaysia
Xuất khẩu lao động Dubai

Thị trường xuất khẩu

Công ty Cổ phần Phát triển Quốc tế IDC là doanh nghiệp được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cấp giấy phép số 311/LĐTBXH-GP hoạt động dịch vụ đưa chuyên gia và người lao động đi...

Công ty Cổ phần Phát triển Quốc tế IDC là doanh nghiệp được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cấp giấy phép số 311/LĐTBXH-GP hoạt động dịch vụ đưa chuyên gia và người...

Công ty CP Phát triển Quốc tế IDC là doanh nghiệp được Bộ LĐTB&XH cấp giấy phép số 311/LĐTBXH-GP hoạt động dịch vụ đưa chuyên gia và người lao động Việt Nam đi xuất khẩu lao động tại nước ngoài.

Công ty CP PT Quốc tế IDC là doanh nghiệp được Bộ LĐTB&XH cấp giấy phép số 311/LĐTBXH-GP hoạt động dịch vụ đưa chuyên gia và người lao động Việt Nam đi xuất khẩu lao động tại nước ngoài.

Công ty CP PT Quốc tế IDC là doanh nghiệp được Bộ LĐTB&XH cấp giấy phép số 311/LĐTBXH-GP hoạt động dịch vụ đưa chuyên gia và người lao động đi xuất khẩu lao động tại nước ngoài.

Công ty Cổ phần Phát triển Quốc tế IDC là doanh nghiệp được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cấp giấy phép số 311/LĐTBXH-GP hoạt động dịch vụ đưa chuyên gia và người lao động đi...

Công ty Cổ phần Phát triển Quốc tế IDC là doanh nghiệp được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cấp giấy phép số 311/LĐTBXH-GP hoạt động dịch vụ đưa chuyên gia và người lao động đi làm việc...

Công ty Cổ phần Phát triển Quốc tế IDC là doanh nghiệp được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cấp giấy phép số 311/LĐTBXH-GP hoạt động dịch vụ đưa chuyên gia và người...

Tin mới nhất

Ngày 19/04/2014, nghiệp đoàn tỉnh Fukui chính thức sang thăm và làm việc tại IDC

Ngày 18/04/2014, Công ty Cổ phần Phát triển quốc tế IDC khai giảng khóa đào tạo ngoại ngữ cho đơn hàng Nông Nghiệp đợt 2 đi làm việc có thời hạn tại Belarus.

Ngày 17/04/2014, nghiệp đoàn tỉnh Shizuoka chính thức sang thăm và làm việc tại IDC

Ngày 08/04/2014, nghiệp đoàn tỉnh Kobe chính thức sang thăm và làm việc tại IDC

Ngày 27/03/2014, Công ty Cổ phần Phát triển Quốc tế IDC tổ chức thi tuyển TTS Nội thất làm việc tại Tokyo (Nhật Bản).

Ngày 14/03/2014, Công ty cổ phần phát triển quốc tế IDC tổ chức thi tuyển đơn hàng Nông nghiệp Belarus đợt 2 tại Hà Nội.

Ngày 13/03/2014, Công ty cổ phần phát triển quốc tế IDC phối hợp cùng văn phòng đại diên IDC tại Thanh Hóa tổ chức thi tuyển đơn hàng Nông nghiệp Belarus đợt 2...

Ngày 13/03/2014, Công ty Cổ phần Phát triển Quốc tế IDC tổ chức thi tuyển Kỹ sư xây dựng đi học tập và làm việc tại tỉnh Shizouka (Nhật Bản).