GIẤY PHÉP DOANH NGHIỆP

Công ty Cổ phần Dịch Vụ Quốc tế IDC được thành lập từ năm 2007 với đa dạng lĩnh vực hoạt động như sau: Đưa người đi làm việc tại nước ngoài, Đào tạo ngoại ngữ, Tư vấn du học quốc tế.

Tên công ty: Công ty Cổ phần Dịch Vụ Quốc tế IDC

Tên giao dịch quốc tế: International Service Joint Stock Company

Tên viết tắt: Công ty IDC 

Công ty Cổ phần Phát triển Quốc tế IDC

Giấy phép đưa người lao động đi làm việc tại nước ngoài

IDCHR

Giấy phép Trung tâm đào tạo ngoại ngữ

IDCEDU

Giấy phép Tư vấn du học Quốc tế

IDCEDU