KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP

Video hành trình 10 năm IDC

Kỷ niệm 10 năm thành lập IDC

Được tổ chức tại Super Hotel Candle