Skip to main content
Chủ nhật, 21/12/2014

Thị trường Malaysia

Công ty Cổ phần Phát triển Quốc tế IDC là doanh nghiệp được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cấp giấy phép số 311/LĐTBXH-GP hoạt động dịch vụ đưa chuyên gia và người lao động đi làm việc tại nước ngoài. Hiện tại Công ty IDC đang triển khai tuyển dụng xuất khẩu lao động đi làm việc tại Belarus chi tiết như sau:

Công ty Cổ phần Phát triển Quốc tế IDC là doanh nghiệp được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cấp giấy phép số 311/LĐTBXH-GP hoạt động dịch vụ đưa chuyên gia và người lao động đi xuất khẩu lao động tại nước ngoài. Hiện tại IDC đang có nhu cầu tuyển dụng số lượng lớn lao động Việt Nam đi xuất khẩu lao động Malaysia như sau:

Công ty Cổ phần Phát triển Quốc tế IDC là doanh nghiệp được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cấp giấy phép số 311/LĐTBXH-GP hoạt động dịch vụ đưa chuyên gia và người lao động đi làm việc tại nước ngoài. Hiện tại Công ty IDC đang có nhu cầu tuyển dụng lao động nữ đi làm việc tại Malaysia theo đơn hàng sau:

Công ty Cổ phần Phát triển Quốc tế IDC là doanh nghiệp được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cấp giấy phép số 311/LĐTBXH-GP hoạt động dịch vụ đưa chuyên gia và người lao động đi làm việc tại nước ngoài. Hiện tại Công ty IDC đang tiếp tục tuyển dụng lao động nam đi làm việc tại Ả Rập như sau:

Công ty Cổ phần Phát triển Quốc tế IDC là doanh nghiệp được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cấp giấy phép số 311/LĐTBXH-GP hoạt động dịch vụ đưa chuyên gia và người lao động đi làm việc tại nước ngoài. Hiện tại Công ty IDC đang có nhu cầu tuyển dụng giúp việc gia đình làm việc tại Malaysia như sau:

Công ty CP Phát Triển Quốc Tế IDC hiện đang có nhu cầu tuyển thợ, kỹ sư xây dựng đi làm việc có thời hạn tại Ả Rập Xê Út với yêu cầu và điều kiện làm việc như sau:

Công ty CP Phát Triển Quốc Tế IDC hiện đang có nhu cầu tuyển dụng lao động đi làm việc có thời hạn tại Malaysia với yêu cầu và điều kiện làm việc như sau: